БОРИНО 300 кг/час пара 2015
 
 
 
Борино
Борино
Борино
 
 
 
Борино
Борино
Борино

 
 
 ЛОВЕЧ 1994 г. преустроен ПКМ 2.5
 
 
 
Ловеч 1
Ловеч 2
Ловеч 3
 
 
 
 
Ловеч 4
Ловеч видео
 
 
 
 

ГЛОЖЕНЕ 1660 КГ/ЧАС ПАРА
 
 
 
Котел
Котел и цистерни
Котел
 
 
 
Работа на дърва
Работа на трици 1
Работа на трици 2
 
 
 
Работа на трици 3
Мокра вършина дробена Ф20
Полу суха вършина дробена Ф20
 
 
 
 
Горене вършина 1
Горене вършина 2
 

 
 
 

"ПАРЕН КОТЕЛ 100 kw" , София, 2010 г.
 
 
 
котел 100kw
котел 100kw
котел + сушилня + парилня
 
 
 
котел
котел 100kw
котел 100kw - видео
 
 
 
 
 
 
 
 
Котел 1000 кг-час - пара - Цалапица